Yosure Grow IQ

Giá bán: Liên hệ

  Nhu cầu dinh dưỡng trong phát triển chiều cao

   Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối.

  • Năng lượng: Trẻ từ 1-10 tuổi: 1000-1900kcal/ngày
  • Đạm: nên chiếm 9-15% tổng năng lượng
  • Chất béo 25-40% tổng năng lượng

  Chất bột đường: 50-60%

  Đảm bảo đầy đủ Vitamin và Khoáng chất theo nhu cầu hàng ngày.

  Đặc biệt các Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho phát triển chiều cao.

  Các bạn xem rõ file pdf : Yosure GrowIQ 

  Các yếu tố quyết định phát triển chiều cao

  Các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao trên thế giới đã cho thấy.

  Nhu cầu dinh dưỡng trong phát triển chiều cao

   Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối. học xuất nhập khẩu ở đâu

  • Năng lượng: Trẻ từ 1-10 tuổi: 1000-1900kcal/ngày
  • Đạm: nên chiếm 9-15% tổng năng lượng
  • Chất béo 25-40% tổng năng lượng

  Chất bột đường: 50-60%

  Đảm bảo đầy đủ Vitamin và Khoáng chất theo nhu cầu hàng ngày.

  Đặc biệt các Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho phát triển chiều cao.

  Theo thống kê của Viện Dinh Dưỡng, chế độ ăn của trẻ em Việt Nam:

  • Còn thiếu hụt hoặc mất cân bằng về dinh dưỡng ở một số khu vực
  • Lượng Canxi chưa đáp ứng được nhu cầu học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu
  • Khả năng hấp thu (giá trị sinh học) của các yếu tố
   khoáng, vi lượng thấp.

  Các bạn xem chi tiết vui lòng kích và file pdf : Yosure GrowIQ